Generel information

Er du ny patient skal du aktivt bede din tidligere læge om at sende os din journal

ÆNDRINGER I TELEFONTID
Fra mandag den 10.12.18 lukker klinikkens telefon midlertidigt fra kl 12 alle hverdage.

Telefonen er åben:
Mandag 8.00-12.00
Tirsdag 8.00-12.00
Onsdag 8.00-12.00
Torsdag 8.00-12.00
Fredag 8.00-12.00

Konsultation
Konsultation foregår kun efter aftale.

Sygesikringsbevis
Husk at medbringe dit sygesikringsbevis hver gang du kommer i klinikken – dit sygesikringsbevis skal du opfatte som dit betalingskort overfor sygesikringen.
Grænsegængere skal ved konsultationen fremvise deres sundhedskort.

Sygebesøg
Sygebesøg foregår efter telefonisk aftale med din læge

Blodprøver

De fleste blodprøver kan tages hos os.

Prøverne skal aftales med lægerne eller sygeplejerskerne på forhånd. D.v.s. man kan ikke bede om en bestemt blodprøve, uden at det er aftalt. Prøven skal være fagligt begrundet.

Typisk vil du skulle bestille tid til svar på dine prøver med mindre andet (f.eks. E-mailsvar) er aftalt med en af lægerne. Blodprøver vedr. kontrol af sukkersyge, forhøjet blodtryk og cholesteroltal skal altid følges op af en forebyggelseskonsultation hos enten læge eller sygeplejerske.

Svangrekontroller og børneundersøgelser

Disse kan bookes på alle dage.
Svangrekontroller er forudgået af en urinundersøgelse ved sygeplejersken. Mød derfor med en fyldt blære og vent på sygeplejersken i det store venteværelse på 1. sal.
Børneundersøgelser fortrinsvis om formiddagen, hvor børnene er friske. Husk, at konsultationen også indeholder mulighed for vaccination, som man ikke behøver at booke særskilt tid til.

Husk at følgende tider skal bestilles hos sygeplejersken :

– Smear/celleprøve (foretages midt i cyklus og ej ved menstruation)
– 3 og 15 mdrs vaccine (de øvrige børnevacciner i forbindelse med børneundersøgelse ved lægen)
– blodprøver (skal dog være ordineret af læge)
– vortebehandling
– præventionsvejledning
– første graviditets samtale
– undersøgelse for kønssygdomme

Da vi har mange børnefamilier, er der ikke plads til barne- og klapvogne i vores lokaler.
Du bedes derfor efterlade denne i gården.

Tidsbestilling og receptfornyelse
I vores telefontid modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser.

Blodprøver og andre undersøgelser
Blodprøver og andre undersøgelser foregår efter aftale i klinikkens åbningstider. De skal være aftalt med en læge på forhånd.

Kommunikation via hjemmesiden
Under menupunktet “selvbetjening” kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen. Det er også her du kan læse beskeder fra lægen. Du skal inden e-mail kommunikation have tildelt et kodeord

Kontrol af sukkersyge, for højt blodtryk og andre vedvarende problemer

Vi har to sygeplejersker i klinikken. De tager sig af en stor del af kontrollen af bl.a. sukkersyge og for højt blodtryk. Typisk ser vi folk med disse problemer op til fire gange årligt. Sygeplejerskerne vil typisk tage sig af de tre kontroller (“kvartalskontroller”), mens lægerne ser folk til årskontrol. Vi vil stræbe efter, at den enkelte kommer til kontrol hos én læge og én sygeplejerske.

Kontrol af Astma og Kol

Vi har to sygeplejersker i klinikken. De tager sig af en stor del af kontrollen af astma og KOL i samarbejde med lægen. For at opnå den bedste behandling skal lungefunktionen kontrolleres regelmæssigt. Ofte er dette hver 3., 4. eller 6. måned. En gang om året foretages årskontrollen er er en undersøgelse hos sygeplejersken og derpå, cirka 1 uge efter, en konsultation hos lægen. Vi vil stræbe efter, at den enkelte kommer til kontrol hos én læge og én sygeplejerske.

Gruppe 2 patienter
Man kan frit vælge at tilhøre gruppe 2 under sygesikringen. Det er generelt vores holdning, at der ikke er noget godt argument for dette. Man skal være opmærksom på at konsultationer i klinikken, pr. brev og via e-mail har egenbetaling.

Rygere

Patienter over 35 år som ryger anbefaler vi undersøgelse af lungefunktionen hos sygeplejersken.