Sammedagstider mellem 11-12!

Ved akutte sygdomme eller behov for tid samme dag hos lægen, kontaktes klinikken fra kl 8:00 mhp at få akuttid mellem 11-12 samme dag. 

Emergency/same-day appointments between 11-12!

In the case of acute illness or the need for an appointment with the doctor on the same day, contact the clinic from 8am to book an appointment.

BESTIL TID

 

SKRIV TIL KLINIKKEN

OM KLINIKKEN

FIND VEJ

Nyheder

Click here for english.

KLINIKKEN HAR ÅBENT I SOMMERPERIODEN

Klinikken har INGEN ferielukning i perioden juni, juli og august.  

 

PATIENTPORTALEN - HUSK AT VÆLGE OPRET BRUGER!

Via PATIENTPORTALEN eller appen Min Læge er der mulighed for e-konsultation, elektroniske receptfornyelser og online tidsbestilling. 

Første gang du besøger patientportalen skal du oprettes som bruger vha MitID.

Dine børn skal oprettes som brugere i eget cpr-nummer således at henvendelser om børnene sker i rette cpr nummer og journaliseres korrekt. 

 

AKUTTID/SAMMEDAGSTIDER
Ved akutte sygdomme eller behov for tid samme dag hos lægen, kontaktes klinikken fra kl 8:00 mhp at få akuttid mellem 11-12 samme dag. 

JORDEMODER - SVANGREOMSORG.
Vi har ansat en jordemoder Pia i klinikken, der også varetager konsultationerne omkring svangreomsorg under graviditet:
- første graviditetsundersøgelse
- urinundersøgelse
- uge 25 graviditetsundersøgelse
- Andre graviditetsrelaterede problematikker

LUNGEFUNKTIONSUNDERSØGELSE (SPIROMETRI).
Patienter med kendt astma må gerne medbringe astmamedicin (hurtigtvirkende, anfaldsmedicin) til lungefunktionsundersøgelsen, da vi undersøger lungefunktionen før og efter inhalationsmedicin. Hvis du mangler recept på dette så skriv til klinikken og vi fornyer recepten inden undersøgelsen.
Venligst bestil tid via aftalebogen eller kontakt klinikken.

BØRNELÆGERNES BØRNETIPS
Børnelægernes Børnetips er korte film og informationsark, der omhandler symptomer hos børn i alderen 6 mdr. til 12 år.
Både film og ark findes på dansk, engelsk og arabisk. Se nærmere information på børnelægernesbørnetips.dk

Velkommen til Speciallægerne Malene Esager Liberoth, Hanne Lind Andersen, Sara Cvetkovski, Ágúst Gústafsson & Dorte Skovbølling

Vi er en kompagniskabspraksis med 5 faste læger og 5 faste personaler samt løbende læger under videreuddannelse til speciallæge.
Vi ligger centralt på Vesterbro - mellem Vesterbro torv og Hovedbanegården
Her på hjemmesiden findes information om vores åbningstider, telefontider og meget mere.

Under menupunktet “Selvbetjening” kan du alt:

-Bestille tid (ALDRIG mere end een tid samme dag, da sygesikringen IKKE  åbner mulighed for dette).
-Forny recepter
-Skrive til lægerne
-Læse beskeder fra lægerne

 

Konsultation

Konsultation foregår kun efter aftale.

Sygesikringsbevis
Husk at medbringe dit sygesikringsbevis hver gang du kommer i klinikken – dit sygesikringsbevis skal du opfatte som dit betalingskort overfor sygesikringen.Grænsegængere skal ved konsultationen fremvise deres sundhedskort.

Akut uopsættelig sygdom udenfor vores telefontid:
Hvis vores telefoner er lukket om eftermiddagen kan vores vagtring kontaktes på telefon 70262922. Disse henvendelser kan dog udelukkende dreje sig om akut sygdom, ikke receptfornyelser o.lign. Når almen praksis er lukket d.v.s. i tidsrummet 16.00-08.00 samt på weekends og helligdage kan 1813 kontaktes.

Handicapforhold: Kørestolsadgang og handicaptoilet.
Da vi har mange børnefamilier, er der ikke plads til barne- og klapvogne i vores lokaler.
Du bedes derfor efterlade denne i garden. De må desværre ikke stå I opgangen iflg brandmyndighederne.