Velkommen

til Speciallægerne Mette Buhl, Sara Cvetkovski & Dorte Skovbølling

Vi er en kompagniskabspraksis med tre faste læger og 4 faste personaler samt løbende læger under videreuddannelse til speciallæge.
Vi ligger centralt på Vesterbro - mellem Vesterbro torv og Hovedbanegården
Her på hjemmesiden findes information om vores åbningstider, telefontider og meget mere. Under menupunktet “Selvbetjening” kan du alt:
-Bestille tid  (ALDRIG mere end een tid samme dag, da sygesikringen IKKE åbner mulighed for dette).
-Forny recepter
-Skrive til lægerne
-Læse beskeder fra lægerne

Konsultation
Konsultation foregår kun efter aftale, dog med følgende undtagelse :

Akutte Øjeblikskonsultationer alle dage mellem kl 11.00-11.30
Akutte øjeblikskonsultationer for akutte problemstillinger hos læger og sygeplejersker alle dage mellem kl 11.00-11.30– mød op uden forudgående tidsbestilling.
Det er vigtigt, at der kun er tale om 1 problemstilling og, at denne skal kunne afklares i løbet af få minutter.

Sygesikringsbevis
Husk at medbringe dit sygesikringsbevis hver gang du kommer i klinikken – dit sygesikringsbevis skal du opfatte som dit betalingskort overfor sygesikringen. Grænsegængere skal ved konsultationen fremvise deres sundhedskort.

Akut uopsættelig sygdom udenfor vores telefontid:
Hvis vores telefoner er lukket om eftermiddagen kan vores vagtring kontaktes på telefon 70262922. Disse henvendelser kan dog udelukkende dreje sig om akut sygdom, ikke receptfornyelser o.lign. Når almen praksis er lukket d.v.s. i tidsrummet 16.00-08.00 samt på weekends og helligdage kan 1813 kontaktes.

Handicapforhold: Kørestolsadgang og handicaptoilet.
Da vi har mange børnefamilier, er der ikke plads til barne- og klapvogne i vores lokaler.
Du bedes derfor efterlade denne i gården.