Velkommen

Bestil_tidBESTIL TID

Skriv til lægenSKRIV TIL LÆGEN

Om-KlinikkenOM KLINIKKEN

SelvbetjeningFIND VEJ

FERIELUKNING

Lægeklinikken holder sommerferielukning i uge 30 og 31 (23.juli - 5.august).
Husk derfor at få fornyet dine recepter inden vi går på ferie.
Se nærmere info under ferie.

Velkommen til Speciallægerne Hanne Lind Andersen, Sara Cvetkovski, Ágúst Gústafsson & Dorte Skovbølling

 

En virksomhed er efter EU’s databeskyttelsesforordning forpligtet til at give den registrerede (patienten) en række informationer, når personoplysninger indsamles fra den registrerede. Lægeklinikken Cvetkovski, Skovbølling, Lind og Gústafsson I/S lægger derfor disse informationer på vores hjemmeside, da det er et lovkrav med ikrafttrædelse 26/5-2018. Vores tilgang til patient data har altid været baseret på tavshedspligten. Vi har altid værnet om vores patienters private oplysninger og det vil vi blive ved med. Loven kræver en del skærpelse i forhold til dokumentationen for dette.

Så her kommer informationerne.

Vi er en kompagniskabspraksis med 4 faste læger og 5 faste personaler samt løbende læger under videreuddannelse til speciallæge.
Vi ligger centralt på Vesterbro - mellem Vesterbro torv og Hovedbanegården
Her på hjemmesiden findes information om vores åbningstider, telefontider og meget mere.

Under menupunktet “Selvbetjening” kan du alt:

-Bestille tid (ALDRIG mere end een tid samme dag, da sygesikringen IKKE  åbner mulighed for dette).
-Forny recepter
-Skrive til lægerne
-Læse beskeder fra lægerne

 

Konsultation

Konsultation foregår kun efter aftale, dog med følgende undtagelse :

Akutte Øjeblikskonsultationer alle dage mellem kl 11.00-11.30

Akutte øjeblikskonsultationer for akutte problemstillinger hos læger og sygeplejerskeralle dage mellem kl 11.00-11.30– mød op uden forudgående tidsbestilling.
Det er vigtigt, at der kun er tale om 1 problemstilling og, at denne skal kunne afklares i løbet af få minutter.

Sygesikringsbevis
Husk at medbringe dit sygesikringsbevis hver gang du kommer i klinikken – dit sygesikringsbevis skal du opfatte som dit betalingskort overfor sygesikringen.Grænsegængere skal ved konsultationen fremvise deres sundhedskort.

Akut uopsættelig sygdom udenfor vores telefontid:
Hvis vores telefoner er lukket om eftermiddagen kan vores vagtring kontaktes på telefon 70262922. Disse henvendelser kan dog udelukkende dreje sig om akut sygdom, ikke receptfornyelser o.lign. Når almen praksis er lukket d.v.s. i tidsrummet 16.00-08.00 samt på weekends og helligdage kan 1813 kontaktes.

Handicapforhold: Kørestolsadgang og handicaptoilet.
Da vi har mange børnefamilier, er der ikke plads til barne- og klapvogne i vores lokaler.
Du bedes derfor efterlade denne i garden. De må desværre ikke stå I opgangen iflg brandmyndighederne.