Vaccinationer

Influenzavaccination 

Pr. 1. oktober 2018 vaccinerer vi mod influenza på følgende datoer og tidspunkter uden forudgående aftale:

Onsdag 3/10  kl. 9:30-10:30

Fredag  5/10  kl. 8:00-9:00

Onsdag 10/10 kl. 9:30-10:30

Fredag 12/10 kl. 8:00-9:00

 

Selvbetalere, dvs uden for risikogruppen, betaler selv for vaccinationen:  250 kr.

…………………………………………………………………………………………………

Personer med særlig risiko i forbindelse med influenzasmitte

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark fra 1. oktober 2018 til udgangen af året. Vaccinationen er dog gratis til og med udgangen af februar 2018 for gravide, der på vaccinationstidspunktet er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter.

 • Alle gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  – kroniske lungesygdomme
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes 1 eller 2
  – medfødt eller erhvervet immundefekt
  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – kronisk lever- og nyresvigt
  – andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede (medfødt eller erhvervet immundefekt) kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt
 • Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning:

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/influenzavaccination