Beroligende og sovemedicin

Beroligende og sovemedicin

På baggrund af Sundhedsstyrelsen vejledning af 18.6.2008 har de praktiserende læger indført følgende principper for udskrivning af beroligende medicin (benzodiazepiner) og al sovemedicin:

• Medicinen udskrives kun ved personligt fremmøde i lægens klinik.

• Der udskrives recept til højst 1 måneds forbrug

• Alle patienter tilbydes hjælp til udtrapning af beroligende medicin eller sovemedicin

Baggrunden er et øget kendskab til bivirkninger og til den aftagende effekt ved længere tids behandling. I øvrigt gøres opmærksom på at ved fast forbrug af beroligende medicin og sovemedicin må man som hovedregel ikke føre bil. Fornyelse af kørekort vil derfor kun undtagelsesvis finde sted ved regelmæssig brug.